STRONA GŁÓWNA  > WIADOMOŚCI > Wybrany artykuł

 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

31.07.2017  

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie Gminy Jordanów Śląski

Stosownie do 11 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013, poz. 96) oraz Zarządzenia nr 14/2017 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 18.07.2017 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu ostrzegania na terenie Gminy Jordanów Śląski – informuję, że w dniu 1 sierpnia 2017 r. na terenie Gminy Jordanów Śląski przeprowadzony zostanie trening systemu wczesnego ostrzegania (uruchamianie systemu ostrzegania przy wykorzystaniu akustycznego systemu alarmowego). Uruchomienie syren alarmowych zaplanowane zostało na godz. 17.00.

System ostrzegania ludności na terenie Gminy Jordanów Śląski występuje jako zespół syren uruchamianych drogą radiową lub indywidualnie.

W ramach treningu uruchomiony zostanie akustyczny podsystem ostrzegania w postaci sygnału dźwiękowego /3 minutowy modulowany dźwięk syren ,,ogłoszenie alarmu”/ - odwołanie alarmu – 3 minutowy ciągły dźwięk syren. Przeprowadzenie próbnego treningu ma na celu sprawdzenie poprawności działania i funkcjonowania środków technicznych / syren / jako skutecznego sposobu ostrzegania ludności przed zagrożeniem. Przekazywany sygnał alarmowy należy traktować jako treningowy nie podlegający wykonaniu.

 


 

 

strona główna  | do góry  |