STRONA GŁÓWNA  > WIADOMOŚCI > Wybrany artykuł

 
Informacja GDDKiA w sprawie remontu A4

03.07.2018  

 
GDDKiA informuje, że w ramach zakończonego etapu robót wykonany został na potrzeby realizacji robót nowy przejazd awaryjny w rejonie węzła Bielany Wrocławskie oraz wykonano remont nawierzchni jezdni północnej autostrady A4 na odcinku pomiędzy PPO Karwiany a węzłem Bielany Wrocławskie. Remontem objęte zostały także łącznice nr 1 i 2 (numeracja wg załączonego schematu).

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, kolejny etap prac obejmował będzie remont łącznic nr 7 i 8, które na czas robót zostaną wyłączone z ruchu.

W trakcie remontu ww. łącznic ruch na ciągu głównym autostrady A4 nie będzie utrudniony; funkcjonowały będą dwa pasy ruchu w obu kierunkach.

Remont łącznic nr 7 i 8 wykonywany będzie w pierwszym tygodniu lipca; rozpoczęcie robót w dniu 3 lipca.

 

 


 

 

strona główna  | do góry  |