STRONA GŁÓWNA  > WIADOMOŚCI > Wybrany artykuł

 
"AKTYWNE LATO"

25.07.2018  

 
W Gminie Jordanów Śląski w ramach projektu "Aktywne Lato" odbył się jeden wyjazd na obóz sportowy w Krośnicach i zajęcia na miejscu. Organizatorem tego pierwszego było Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej którego członkiem jest nasza gmina, koszty związane z pobytem dzieci pokryło SGiPAW, a koszty opiekuna dzieci pokryła gmina Jordanów Śląski. W pierwszym tygodniu lipca w obozie sportowym udział wzięło 6 chłopców i 4 dziewczęta z klas 5 i 6 PSP w Jordanowie Śląskim.

Program obozu sportowego obejmował naukę pływania, rekreację na basenie, gry ultimate frisbee, fitball, korfball, badminton, biegi na orientację, piłkę ręczną plażową, a dodatkową atrakcją był spływ kajakowy doliną Baryczy.

Natomiast w dniach od 2 do 13 lipca 2018 roku dzieci z naszej gminy miały możliwość wzięcia udziału w zajęciach, które zostały zorganizowane i sfinansowanym ze środków budżetowych uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. Inicjatorem tych zajęć był Wójt Gminy Jordanów Śląski Pan Henryk Kuriata i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Agnieszka Krupińska.

Autorkami i realizatorkami programu były Panie Joanna Partyka i Katarzyna Kozłowska. Program ten przeznaczony był przede wszystkim dla dzieci, które uczestniczyły w trakcie roku szkolnego w zajęciach świetlicy środowiskowej oraz w innych programach profilaktycznych, a także dla uczniów klas I - III Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim. Mogli w nim również uczestniczyć uczniowie klas IV -VI.

Z tej propozycji wakacyjnego wypoczynku skorzystało w pierwszym tygodniu 20, a w drugim 15 dzieci w wieku od 7 do 13 lat.

Organizatorzy zadbali, aby program był atrakcyjny i przygotowany tak, żeby każde dziecko mogło w nim znaleźć coś dla siebie. Zajęcia odbywały się przez 10 dni w godzinach od 09.00 do 13.00. Obejmowały one gry i zabawy dydaktyczne, warsztaty plastyczne, zajęcia komputerowe, gry i zabawy muzyczno - ruchowe, zajęcia na świeżym powietrzu, indywidualne zajęcia w kącikach zainteresowań.

W trakcie programu odbyły się również dwie wycieczki: Szlakiem wrocławskich krasnali i rejs statkiem po Odrze oraz Kolorowe Jeziorka w Rudawskim Parku Krajobrazowym. W wycieczkach oprócz uczestników zajęć "Aktywne lato" wzięły udział również dzieci uczęszczające na cotygodniowe zajęcia świetlic środowiskowych w Jordanowie Śl., Jezierzycach i Glinicy, a także z uwagi na wolne miejsca w wycieczce udział wzięły również inne dzieci z terenu gminy Jordanów Śl. W pierwszej wycieczce wzięło udział 42 dzieci , a w drugiej 40. Opiekunami wycieczek oprócz realizatorek były: Pani Dorota Sokołowska, Pani Maria Moszonka i Pani Katarzyna Król, za co im bardzo dziękujemy.

Program został opracowany pod kątem zapewnienia dzieciom wszechstronnego rozwoju oraz kształtowania u nich nawyków zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego w okresie wakacji, był przedłużeniem zajęć prowadzonych w trakcie roku szkolnego w świetlicach środowiskowych na terenie gminy Jordanów Śląski.

Atrakcyjne spędzanie wolnego czasu pod opieką kwalifikowanej kadry stanowi alternatywę dla zachowań aspołecznych i często niebezpiecznych zabaw. Różnorodny i bogaty program, nie tylko nie pozwolił na nudę, ale uczył i bawił.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z realizacji programu.

Zespół projektu "Aktywne Lato"

 

     

 

 


 

 

strona główna  | do góry  |