STRONA GŁÓWNA  > WIADOMOŚCI > Wybrany artykuł

 
Ministerstwo Rolnictwa wyjaśnienia dot. akcyzy

11.02.2019  

 
Ministerstwo Rolnictwa udzieliło wyjaśnień dotyczących zmian w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

W związku z powyższym, że zakup oleju napędowego powinien dotyczyć 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego, do zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym terminie 2019 r. można uwzględnić faktury dokumentujące zakup oleju napędowego:

  • od dnia 01.08.2018r. do dnia 31.12.2018r. oznaczone kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49, 3824 90 91 oraz 2710 20 11 do 2710 20 19,
  • od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.01.2019r. oznaczone kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00.

Tym samym faktury wystawione po 1 stycznia 2019 roku, w których olej paliwowy oznaczony będzie kodem od CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00 będą podstawą do wypłaty zwrotu akcyzy, pozostałe nie będą uwzględnione przy rozliczeniu zwrotu podatku akcyzowego .

 

 


 

 

strona główna  | do góry  |