Wzory pism dla uchodźców z Ukrainy
01.09.2022

Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów AQUILA przygotowało broszury i wzory pism dla uchodźców z Ukrainy, w ramach zadania publicznego pn. „Wszyscy jesteśmy konsumentami – materiały informacyjne dla osób z Ukrainy” finansowanego ze środków Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w ramach Funduszu Pomocy.

Broszura zawiera najważniejsze informacje dotyczące konsumentów, opracowane w skrótowej formie. Dokument sporządzony jest w języku ukraińskim. Natomiast komplet wzorów pism to zestawienie najważniejszych pism, które mogą okazać się przydatne w codziennym funkcjonowaniu. Wzory te sporządzone są w języku polskim i ukraińskim, tak aby ułatwić korzystanie z nich.

Materiały znajdują się na stronie internetowej https://prawo-konsumenckie.pl/broszura-i-wzory-pism-dla-uchodzcow-z-ukrainy/.

 

powrót