Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii.
25.11.2022

Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii” - etap 1-szy

Na realizację inwestycji termomodernizacji kompleksu 5 obiektów znajdujących się przy ul. Wrocławskiej 55 w Jordanowie Śląskim, Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w wysokości 4,3 mln zł. Jest to największa inwestycja infrastrukturalna realizowana przez Gminę Jordanów Śląski w ciągu ostatnich 5 lat. Przedsięwzięcie ma charakter demonstracyjny, w obiektach zostały zastosowane prekursorskie rozwiązania, tzn.: hybrydowy system pozyskiwania energii cieplnej dla układu c.w.u. i c.o., oparty na instalacji pomp ciepła, inteligentny system zarządzania energią, wizualizacja oszczędności energii, kosztów pozyskania i redukcji emisji oraz panele fotowoltaniczne z krzemowymi ogniwami dla zasilania nowych systemów w energie elektryczną.

Zdjęcia kompleksu obiektów objętych termomodernizacją: budynków A, B i C szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Jordanowie Śląskim, świetlicy wiejskiej oraz urzędu gminy

powrót