OGŁOSZENIE
05.01.2023

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343), Wójt Gminy Jordanów Śląski ogłasza zamiar przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym lub bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1–3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

 1. Nazwa i adres organizatora przewozów.

Gmina Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski.

 1. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia.

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym).

 1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy.
  1. Rodzaj transportu.

Transport drogowy – gminne przewozy pasażerskie.

 1. Sieć komunikacyjna objęta przedmiotem zamówienia.

Sieć komunikacyjna organizowana przez Gminę Jordanów Śląski.

 1. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym lub bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1–3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

12 stycznia 2024 r.

 1. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

15.01.2024 – 31.12.2024.

 1. Zmiana informacji.

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji zawartych w punktach 1-3 i 5.

 1. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:
 1. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.jordanowslaski.pl.
 3. Tablica główna w budynku Urzędu Gminy w Jordanowie Śląskim.
 4. Strona internetowa www.jordanowslaski.pl.
powrót