KOLONIE 2023
16.05.2023

W imieniu Przewodniczącego Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Wrocławskiego, Pana Waldemara Mazurka informujemy, że prowadzony jest nabór na 9-dniowe kolonie dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników organizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych w terminie: 22.08.2023 r. – 30.08.2023 r. , miejscowość: Jarosławiec.

Kolonie dla dzieci i młodzieży szkolnej urodzonych od 01 stycznia 2007 roku i których przynajmniej jedno z rodziców/ opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z KRUS tj. pobiera rentę bądź emeryturę w okresie jakim jest organizowana kolonia

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Panią Agatą Witek – legnica@izbarolnicza.pl,

tel.609 033 114.

UWAGA : O MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !!!

Odpłatność za jedno dziecko z rodziny rolniczej wynosi 800 zł i należy jej dokonać na rachunek Krajowej Rady Izb Rolniczych, ul. Żurawia 24 lok 15, 00-515 Warszawa nr BNP Paribas 54 2030 0045 1110 0000 0211 7710 do dnia 15 czerwca br. z dopiskiem cele statutowe oraz imię i nazwisko uczestnika kolonii, termin turnusu.

Brak uiszczonej opłaty w wyznaczonym terminie będzie jednoznaczne z niezakwalifikowaniem dziecka na kolonie.

Z pełnymi informacjami w niniejszej sprawie można zapoznać się tutaj https://izbarolnicza.pl/2023/05/15/kolonie-2023/

 

powrót