Dofinansowanie do usuwania azbestu w roku 2023
22.05.2023

Wójt Gminy Jordanów Śląski informuje, że wniosek o dofinansowanie zadania pn. „ Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Jordanów Śląski ” złożony przez Gminę Jordanów Śląski w ramach konkursu prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  we Wrocławiu uzyskał dofinansowanie w wysokości 7 229,46 zł uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 288/2023 poz.84 z dnia 10.03.2023 r. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na usunięciu wyrobów zawierających azbest w ilości 14,754 Mg.

Prace ruszą od czerwcu 2023 r. po podpisaniu umowy z wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę na ww. zadanie.

powrót