Ankieta dotycząca stanu zdrowia oraz potrzeb zdrowotnych mieszkańców Powiatu Wrocławskiego
08.06.2021

Powiat Wrocławski przystępuje do opracowywania „Programu działań Powiatu Wrocławskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na lata 2021 – 2025”.

Badanie stanu zdrowia mieszkańców oraz określenie potrzeb zdrowotnych stanowić będzie punkt wyjścia dla realizacji zadań mających na celu ochronę i promocję zdrowia. Właściwa diagnoza, podjęte trafne działania są podstawą do osiągnięcia korzyści zarówno w skali lokalnej, jak i w wymiarze indywidualnym dla każdego z mieszkańców.

Badanie jest całkowicie anonimowe, pozyskane dane posłużą jedynie do opracowywania dokumentu Programu. Pytania skierowane są bezpośrednio do pełnoletniej osoby wypełniającej ankietę.

Proszę o szczere odpowiedzi. Czas niezbędny na uzupełnienie ankiety to około 3 minuty. W pytaniach proszę o zaznaczenie 1 odpowiedzi, chyba że z treści wynika inaczej.

Dziękuje za poświęcony czas i przesłanie informacji zwrotnej

Roman Potocki
Starosta Powiatu Wrocławskiego


Link do ankiety:

https://forms.gle/CwRqeGCCEuEHqjKm7  


   

powrót