ANKIETA
25.08.2021

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przystąpił do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029. Chcąc włączyć mieszkańców w proces oddolnego współdecydowania o zawartości nowego Programu stworzona została ankieta. Serdecznie zachęcamy wszystkich do skorzystania z tej możliwości i wypełnienie ankiety.

powrót