Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Jordanów Śląski
01.07.2022

Nieefektywne spalanie paliw w domowych piecach prowadzi do emisji szkodliwych pyłów i gazów (tzw. niska emisja). Główną przyczyną jest spalanie paliw takich jak węgiel niskiej jakości, drewno lub nielegalnie spalane odpady.

POMÓŻ NAM DBAĆ O POWIETRZE, KTÓRYM ODDYCHASZ!

Inwentaryzację na terenie Gminy Jordanów Śląski wykonywać będzie firma Ekolog Sp. z o.o.
Inwentaryzacja zacznie się od poniedziałku 04.07.2022 r.
Mieszkańców Gminy Jordanów Śląski prosimy o udzielenie niezbędnych informacji osobom upoważnionym do wykonania inwentaryzacji.

Inwentaryzacja odbędzie się w formie bezpośredniego wywiadu w Państwa domach lub ankiety internetowej: www.interankiety.pl/f/6EavDbD7

powrót