Aktywne Wakacje cz. I
20.07.2022

Od 4 do 7 lipca dzieci i młodzież z naszej gminy miały możliwość wzięcia udziału w wycieczkach i warsztatach twórczych, które zostały zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej a sfinansowane ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.

 

Autorkami i realizatorkami wakacyjnego programu profilaktycznego były Panie Katarzyna Kozłowska i Joanna Partyka.

Program zajęć wakacyjnych został opracowany w celu zapewnienia dzieciom wszechstronnego rozwoju oraz kształtowania u nich nawyków zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego w okresie wakacji. Przeznaczony był dla uczniów klas I – VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim.

Pierwszy dzień przebiegał pod hasłem ,,Z kulturą za pan brat”, w ramach zajęć obył się wyjazd do kina w Bielanach Wrocławskich. W drugim dniu uczniowie udali się do Zagrody Sudeckiej w Dobkowie, którą zwiedzili wraz z przewodnikiem oraz wzięli udział w laboratorium pn. ,,Cztery żywioły.”

Kolejny dzień to kolejna wycieczka ,,Śladami historii” do Suchej i Bolkowa - zwiedzanie zamku Czocha i zamku Bolków. W ostatnim dniu zatytułowanym ,,Jestem kreatywny” odbyły się warsztaty plastyczne oraz ognisko z pieczonymi kiełbaskami w Kryształowicach.

Z tej propozycji wakacyjnego wypoczynku skorzystało 75 uczniów.

Realizatorki i uczestnicy programu składają gorące podziękowania:

Pani Agnieszce Krupińskiej za organizację wypoczynku oraz Paniom: Małgorzacie Gwóźdź, Wiolecie Kusce, Joannie Łabowskiej, Barbarze Michna-Komaruk, Marii Moszonce, Magdalenie Szulgacz za opiekę podczas wycieczek w ramach wolontariatu.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z realizacji programu.

 

powrót