Oferta inwestycyjna


OFERTA Nr 1

Działka położona na pograniczu Jordanowa Śląskiego i Dankowic o powierzchni 3,52 ha przeznaczona na teren aktywności gospodarczej, nieuciążliwej. Dojazd drogą utwardzoną tłuczniem , posiada możliwość podłączenia do kanalizacji, wodociągów oraz sieci elektroenergetycznej. Przewiduje się zmianę przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową.

WIĘCEJ ...


OFERTA Nr 2

Działka o powierzchni 2,18 ha położona w bliskim sąsiedztwie boiska sportowego oraz zalewu przy ul. Łąkowej w Jordanowie Śląskim. Oznaczona jako tereny rolnicze oraz tereny łąk, pastwisk, sadów i ogródków przydomowych. Istnieje możliwość zmiany przeznaczenia na tereny usługowe lub mieszkaniowe.

WIĘCEJ ...


OFERTA Nr 3

2 działki zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie zalewu w Jordanowie Śląskim przeznaczone na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o powierzchni 2,53 ha z możliwością rozwinięcia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Miejsce idealne na budowę osiedla domków w systemie bliźniaczym.

WIĘCEJ ...


OFERTA Nr 4

6 działek nad zalewem w Jordanowie Śląskim, które tworzą format trójkąta. 

Przeznaczone na usługi sportowe i rekreacyjne, posiadają wstępny projekt zagospodarowania terenu z muszlą koncertową oraz zapleczem rekreacyjnym i wypoczynkowym.

WIĘCEJ ...