OFERTA Nr 1

Działka położona na pograniczu Jordanowa Śląskiego i Dankowic o powierzchni 3,52 ha przeznaczona na teren aktywności gospodarczej, nieuciążliwej. Dojazd drogą utwardzoną tłuczniem , posiada możliwość podłączenia do kanalizacji, wodociągów oraz sieci elektroenergetycznej. Przewiduje się zmianę przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową.