OFERTA Nr 1

Jordanów Śląski,
działka nr 554/1 przy ul. Słonecznej
Lokalizacja:   gmina Jordanów Śląski, powiat wrocławski

Charakterystyka terenu: powierzchnia działki: 3,52 ha, grunty orne RII
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: AG2 - nieuciążliwa aktywność gospodarcza,
Właściciel: gmina Jordanów Śląski
Połączenia transportowe: Droga dojazdowa do terenu – wjazd na działkę z drogi powiatowej nr 1968D przez ul. Słoneczną (droga o nawierzchni szutrowej)
Najbliższe lotnisko międzynarodowe i najbliższe miasto wojewódzkie: Wrocław 30 km,
Uzbrojenie terenu:  
energia elektryczna: odległość przyłącza od granicy terenu – do 100 m;
woda i kanalizacja: odległość przyłącza od granicy terenu – do 100 m
Forma zbycia:  sprzedaż – w drodze przetargu

Osoba do kontaktu: Marta Mazur, specjalista ds. obsługi inwestora; Urząd Gminy w Jordanowie Śląskim, tel. 71 391 15 87, e-mail: m.mazur@jordanowslaski.pl