OFERTA Nr 1

 

Położenie

Nazwa miejsca: Wilczkowice
Miasto / gmina: Gmina Jordanów Śląski
Powiat: Wrocław
Województwo: Dolnośląskie
Maksymalna dostępna powierzchnia w jednym kawałku: 33 ha
Kształt działki: Nieregularny
Tereny dla poddostawców: Nie wyznaczono

Informacje dot. nieruchomości

Właściciel / właściciele: Agencja Nieruchomości Rolnych
Rodzaj własności: Mienie Państwowe
Ograniczenia własności: Nie występuje

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: 
Tereny przemysłu, składu, produkcji i usług

Charakterystyka gruntów
Klasyfikacja gruntów: Ps II, PS III, PS V
Różnica poziomów terenu: Ok. 1 m
Obecne / dotychczasowe użytkowanie: Rolnicze
Zanieczyszczenie gleby i wód powierzchniowych: Nie występuje
Materiały odpadowe na terenie: Nie występują
Poziom wód podziemnych: Nie określono
Ryzyko wystąpienia powodzi i wstrząsów podziemnych: Nie występowała powódź, wstrząsów podziemnych nie badano
Ryzyko wystąpienia znalezisk archeologicznych: Nie występuje
Przeszkody podziemne na terenie (np. gazociągi, kable energetyczne, etc.): Nie występują
Przeszkody naziemne i powietrzne na terenie (linie energetyczne, drogi, etc.): Linia energetyczna SN
Ograniczenie ekologiczne: Nie występuje
Drzewa / Zadrzewienia na terenie: Nie występują
Budynki / budowle na terenie: Nie występują
Budynki / ograniczenia budowlane
Procent zabudowy wg Planu Zagospodarowania Przestrzennego: 100
Ograniczenia wysokości budynków: Nie występuje
Strefa buforowa: Nie występuje
Zabudowania mieszkalne w pobliżu: Odległość 500 m
Inne zakłady w pobliżu lokalizacji: Stacja Paliw, Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej

Połączenia transportowe- odległości

Droga dojazdowa do działki (rodzaj drogi): Asfaltowa i gruntowa
Autostrada - 22 km A4
droga krajowa: Droga Krajowa A-8 /100 metrów/
Kolej: Brak
Bocznica kolejowa: Brak
Najbliższe lotnisko międzynarodowe: Wrocław
Najbliższy port morski (handlowy): Wybrzeże Bałtyku /600 km/
Najbliższy port rzeczny (handlowy): Wrocław /35 km/

Cena gruntu: 6-10 PLN/m2

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność: 20 kV, 200 m
Energia Cieplna: Brak
Gaz: Brak
Woda: W pobliżu (200 m); 110 mm; 4 MPa; 10 m3/h
Kanalizacja: Brak
Śmieci Nie występuje
Telekomunikacja: Dostępny
Odprowadzenie wód deszczowych: Brak

Osoba do kontaktu: Zbigniew Fabisch