OFERTA Nr 3

Jordanów Śląski,
działki nr 635/7, 635/8 przy ul. Nad Zalewem
Lokalizacja:   gmina Jordanów Śląski, powiat wrocławski

Charakterystyka terenu: powierzchnia działki: 2,53 ha, grunty orne R IIIa R IVa, bliskość terenów aktywności rekreacyjnej (zalew)
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Właściciel: gmina Jordanów Śląski
Połączenia transportowe: droga dojazdowa do terenu – wjazd na działkę z drogi powiatowej nr 2075D przez ul. Nad Zalewem (droga o nawierzchni szutrowej)
Najbliższe lotnisko międzynarodowe i najbliższe miasto wojewódzkie: Wrocław 30 km,
Uzbrojenie terenu:  
energia elektryczna: odległość przyłącza od granicy terenu – do 100 m;
woda i kanalizacja: odległość przyłącza od granicy terenu – do 100 m
Forma zbycia:  sprzedaż – w drodze przetargu

Osoba do kontaktu: Marta Mazur, specjalista ds. obsługi inwestora; Urząd Gminy w Jordanowie Śląskim, tel. 71 391 15 87, e-mail: m.mazur@jordanowslaski.pl