Wyświetl aktualności od: do:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii.
25.11.2022

Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii” - etap 1-szy

czytaj więcej »


ZAPROSZENIE
08.02.2023

Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego Pan Waldemar Mazurek zaprasza rolników z terenu gminy Jordanów Śląski oraz gmin ościennych na posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Wrocławskiego

czytaj więcej »


Uwaga Mieszkańcy – Bezpłatna zbiórka azbestu w roku 2023 !
06.02.2023

W związku z planowanym ponownym wystąpieniem przez Urząd Gminy Jordanów Śląski do Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie dotacji na demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Jordanów Śląski informujemy, że od 08.02.2023 r. do 15.02.2023 r. w Urzędzie Gminy w Jordanów Śląski, przyjmowane będę wnioski dotyczące zgłoszenia demontażu, odbioru i utylizacji odpadów azbestowych z nieruchomości położonych na terenie gminy Jordanów Śląski.

czytaj więcej »


LGD Ślężanie przeprowadzi serię spotkań konsultacyjnych
02.02.2023

W związku z przygotowaniami do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027,LGD Ślężanie przeprowadzi serię spotkań konsultacyjnych z lokalną społecznością w każdej z naszych gmin członkowskich.

czytaj więcej »


KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2023
31.01.2023

KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2023

czytaj więcej »


WOŚP zagrała w Jordanowie Śląskim z nowym rekordem.
31.01.2023

31.finał WOŚP w Jordanowie Śląskim już za nami. W tym roku zbiórka odbywała się pod hasłem „Żyj zdrowo w zdrowym świecie”. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnych urządzeń do walki z sepsą.

czytaj więcej »


Podatki PIT- Najważniejsze zmiany
30.01.2023

czytaj więcej »


OBWIESZCZENIE
27.01.2023

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jordanów Śląski

czytaj więcej »


„Nowy” budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
20.01.2023

Dobiegła końca modernizacja gminnego budynku przy ul. Pocztowej 4, w którym mieści się obecnie siedziba GOPS-u oraz Ośrodek Zdrowia. 

czytaj więcej »


OGŁOSZENIE
05.01.2023

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

czytaj więcej »

1 2 3
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
9 10 11 »