Wyświetl aktualności od: do:

Dzień Dziecka w Jordanowie Śląskim
08.06.2021

6 czerwca, z inicjatywy sołtysa wsi – pana Pawła Pacułta został zorganizowany Dzień Dziecka. Impreza prowadzona przez niezawodną firmę Krokodylek przy wsparciu ze strony Rady Sołeckiej, Stowarzyszenia Rodziców Szkoła Dobrego Startu, KGW Jordanki, OSP Jordanów Śląski oraz Urząd Gminy nie mogła się nie udać.

czytaj więcej »


OŚWIADCZENIE
18.06.2021

Na spotkaniu przedsesyjnym, które odbyło się 14.06.2021, Rada Gminy zadecydowała o przesunięciu środków pieniężnych w kwocie 204.500.002 z przebudowy drogi gminnej wewnętrznej (ul. Kręta), na przebudowę chodnika przy ul. Łąkowej. Inwestycja ta będzie realizowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

czytaj więcej »


XXVI Sesja Rady Gminy Jordanów Śląski
10.06.2021

16 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 16:00 w świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim przy ul. Wrocławskiej 55 (parter) odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Jordanów Śląski. 

czytaj więcej »


Uwaga Mieszkańcy – Bezpłatna zbiórka azbestu w roku 2021!
09.06.2021

W związku z planowanym ponownym wystąpieniem przez Urząd Gminy Jordanów Śląski do Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie dotacji na demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Jordanów Śląski informujemy, 

czytaj więcej »


Ankieta dotycząca stanu zdrowia oraz potrzeb zdrowotnych mieszkańców Powiatu Wrocławskiego
08.06.2021

Powiat Wrocławski przystępuje do opracowywania „Programu działań Powiatu Wrocławskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na lata 2021 – 2025”.

czytaj więcej »


Uwaga! Określono ostateczny termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014 - 2020
31.05.2021

Uwaga! Określono ostateczny termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014 - 2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19

czytaj więcej »


Drzewka
31.05.2021

12 maja w urzędzie gminy w Jordanowie Śląskim odbyło się spotkanie Wójta gminy, pana Pawła Filipczaka z Dyrektorem oddziału Eurovia Polska, panem Krzysztofem Budzyną, na którym pan Wójt podziękował za wykonanie nasadzeń drzewek wzdłuż ul Wrocławskiej. 

czytaj więcej »


Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania
31.05.2021

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

czytaj więcej »


Konsultacje Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021-2030
22.05.2021

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 6 ust.1 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019, poz. 1295 z późn. zm.), ogłasza rozpoczęcie w dniu 08 kwietnia 2021 r. konsultacji społecznych projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021-2030.

czytaj więcej »


KWALIFIKACJA WOJSKOWA
12.04.2021

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego w 2021 roku

czytaj więcej »

1 2 »