Pałace

 

Pałac w Dankowicach 

Stoi przy drodze przecinającej wieś i prowadzącej z Jordanowa Śląskiego do Jezierzyc Wielkich.
Powstał w XVIII wieku w latach 1730-1740. Architektem był prawdopodobnie Krzysztof Hacker budowniczy wrocławski. Zasadniczy budynek jest barokowy (obecnie w ruinie). Gruntownie przebudowany w pierwszej ćwierci XIX wieku w duchu neoklasycyzmu. Przybudówka powstała w końcu lat 70-tych XIX wieku jako osobne mieszkanie dla zarządcy majątku (obecnie zamieszkała). Ostatnia przebudowa nastąpiła na początku XX wieku.

Pałac ma konstrukcje murowaną. Obecnie jest w ruinie bez dachu i z zawalonymi stropami i zasypanym wejściem do piwnic.

Piwnice były kamienne ze sklepieniami kolebkowymi. Ściany konstrukcyjne parteru i wyższych kondygnacji to dwie warstwy cegły w narożach łączonej z nieciosanym kamieniem polnym wypełnione wapnem i ziemią. Grubość ścian około 1,5m. Ściany działowe były konstrukcji ryglowej wypełnione prasowaną słomą. Więźba dachowa drewniana. Dach czterospadowy mansardowy.

Pałac zbudowany jest na planie prostokąta o wymiarach 22m x 17,5m na osi wschód - zachód. Od strony zachodniej bezpośrednio do bryły pałacu dostawiona jest przybudówka o wymiarach 8m x 14,5m. Elewacje południowa i północna były bardziej ozdobne. Od strony północnej tj. od ulicy, nad wejściem jest półkolisty portal a nad nim balkon z parapetem kamiennym o motywach pseudo okuciowego ornamentu. Natomiast od strony południowej fasada na osi jest lekko wysunięta i zwieńczona trójkątnym tympanonem, w którym kiedyś były dwa kartusze herbowe. Główne wejście znajdowało się od strony południowej. Cały budynek okalał pas gzymsowy a ponad nim fryz stiukowy powtarzający motyw ornamentu okuciowego.

Na stropach I piętra pałacu malowane były motywy roślinne.
Budynek miał instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną, piece kaflowe.

Dwór posiadał otaczający go z jednej strony (wschodniej) park otoczony murem kamiennym. Z drugiej strony (zachodniej) znajdowała się brama wjazdowa(obecnie zniszczona) z cegły i oficyna mieszkalno - gospodarcza
z I połowy XIX wieku. Wjazd od drogi aż do drogi polnej na południe od pałacu wybrukowano kostką granitową. Droga granitowa zachowała się do dzisiaj w dobrym stanie.

Wewnątrz jest prostokątne i rozległe podwórze otoczone z trzech stron budynkami folwarcznymi (od południa częściowo spalone w pożarze). 

Na osi pałacu oraz pośrodku podwórza istniały dwa stawy (obecnie zasypane).

 

Pałac w Piotrówku 

Pałac został wzniesiony w stylu klasycystycznym w 1866 r, następnie powiększony o część wschodnią w 1898 r. Część starsza zachodnia została założona na planie prostokąta, z osiowymi ryzalitami, nakryta dachem czterospadowym. Część nowsza jest kwadratowa, z narożną kolistą wieżą z użytkowym poddaszem, nakryta jest czterospadowym dachem łamanym z lukarnami. Na południowym wschodzie od pałacu zachowały się fragmenty parku krajobrazowego.

 

Pałac - oficyna dworska w Jordanowie Śląskim

Kiedyś pałac wchodził w skład dóbr rycerskich. Przez teren posiadłości przepływała rzeka Ślęza. Własność dóbr przeszła w drodze kupna w dniu lutego 1723 r. w ręce Johanna Christopha Hermanna von Taubadel, który później majątek ten pozostawia swojej matce i rodzeństwu, 10 maja 1759 r. właścicielem staje się pani Ursalla Sophie von Baudis z domu von Taubadel, 21 maja 1760 r. - we władaniu majora Alexandra Christoph von Münchow, 11 maja 1761 r. posiadłość kupuje marszałek dworu hrabia Hans Ferdinand von Sandreczky i jednocześnie cały Jordanów pozostaje w posiadaniu rodziny Sandreczky do czerwca 1853 r., kiedy to Excelencja Podkomorzy Karl Gottlob Graf von Sandreczky - Sandraschütz z Bielawy sprzedaje ziemię (własność majątku wraz z przynależnym browarem) królewskiemu porucznikowi Landwehry Gustawowi Karlowi Ludwigowi Schwartzowi. 13 czerwca 1862 r. posiadłość kupuje Johann Karl Christian Kriegsheim, właściciel dóbr rycerskich na Grüningen i Thüringen, który 13 czerwca 1863 r. pozostawia je z kolei swojemu drugiemu synowi Selmarowi Kriegsheim.

W okresie powojennym pałac pozostawał niezamieszkany i ulegał ciągłej dewastacji, w efekcie został wyburzony.