DLA MIESZKAŃCÓW

 

A A A

Druki do pobrania


   

 


PODATKI W 2020 r.


 

 DO POBRANIA:


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

WNIOSEK
o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jordanów Śląski.


WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*


WNIOSEK 
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy


WNIOSEK 
o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu ....................................... /informacja o przeznaczeniu działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego/


Wniosek o wydanie wypisu
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu o przeznaczeniu działki
w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jordanów Śląski


Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki


Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jordanów Śląski


ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA


Zgoda właściciela/współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzewa/krzewu


    

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW


 

Bezpłatna zbiórka azbestu w roku 2020!

 DO POBRANIA:


Wniosek o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Jordanów Śląski


FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ


Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis


Oświadczenie o nie podleganiu Pomocy Publicznej


 

 

 

 | STRONA GŁÓWNA  |  do góry  |