AKTUALNOŚCI

 

A A A

Zaproszenie do złożenia propozycji projektów


23.09.2020  

   

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem prac dot. przygotowania do nowego okresu Programowania Unii Europejskiej 2021 – 2027 gminy tworzące Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego (IITSW) przystąpiły do opracowania dokumentu programowego na lata 2021-2027, którego ważnym elementem będą projekty.

 

Z tego powodu Komitet Sterujący IITSW określił propozycje alokacji o jaką będzie się ubiegał w związku z realizacją Instrumentu oraz podział tej alokacji na poszczególne gminy.

W przypadku gminy Jordanów Śląski całkowita kwota przeznaczona na realizację projektów wynosić będzie 18 470 476 zł.
Dlatego też zapraszamy podmioty realizujące inicjatywy rozwojowe na terenie naszej gminy do złożenia propozycji projektów, które następnie zostaną ocenione przez pracowników Urzędu Gminy w Jordanowie Śląskim w zakresie możliwości ich kwalifikacji do dalszych prac. Złożenie formularza wniosku nie gwarantuje przyznania dofinansowania oraz włącznie projektu do dokumentu programowego IITSW.

Propozycję projektów należy złożyć w formie elektronicznej na załączonym formularzu (ZAŁACZNIK)

Propozycje projektów należy składać w terminie do 12.10.2020r. do godz. 12.00.

Dokumenty złożone po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę.

Informacji w zakresie przedmiotowej sprawy udziela Pani Marta Mazur e-mail m.mazur@jordanowslaski.pl  tel. 71 39-11-587 w godzinach pracy urzędu gminy. 


PLIKI DO POBRANIA:  

 | STRONA GŁÓWNA  |  do góry  |