AKTUALNOŚCI

 

A A A

USUNIĘTO AZBEST Z POKRYĆ DACHOWYCH


24.09.2020  

   

W dniu 4 września 2020 roku na terenie Gminy Jordanów Śląski zakończone zostało zadanie pn."Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest". Projekt miał na celu usunięcie z terenu Gminy Jordanów Śląski wyrobów zawierających azbest ( płyt azbestowo-cementowych ), a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu.

Przedmiotowym przedsięwzięciem objęto 18 gospodarstw.

W wyniku realizacji osiągnięty został efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na demontażu, transporcie i utylizacji materiałów zawierających azbest w ilości 43,92 Mg.

Całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł 30 736,90 zł.

Zadanie zostało sfinansowane z następujących źródeł:

  1. Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - 20 228,60 zł .

  2. Środki własne Gminy Jordanów Śląski - 10 508,30 zł.

Dofinansowanie uzyskano w wyniku udziału Gminy w konkursie ogłoszonym w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW cz. 2). "Usuwanie wyrobów zawierających azbest".

Mając na uwadze niebezpieczny i wysoce szkodliwy charakter materiałów budowlanych zawierających azbest przeprowadzona akcja ma bardzo istotne znaczenie dla wzrostu bezpieczeństwa środowiska i zdrowia, dlatego planowana jest jej kontynuacja również w roku 2021. Przy czym będzie to uzależnione od uruchomienia stosownego dofinansowania z WFOŚiGW, o które Gmina niewątpliwie wystąpi.

 

 

 

 | STRONA GŁÓWNA  |  do góry  |