AKTUALNOŚCI

 

A A A

Komputery dla Szkoły


19.11.2020  

   

W dniu 18 listopada 2020 roku nastąpiło przekazanie przez Gminę Jordanów Śląski Szkole Podstawowej w Jordanowie Śląskim – na ręce Pana Dyrektora laptopów zakupionych w ramach realizowanego projektu „Zdalna Szkoła Plus”

Gmina Jordanów Śląski realizuje projekt ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego nauczania.

W ramach projektu zakupionych zostało 11 laptopów, które następnie trafią do najbardziej potrzebujących.

Wartość projektu – 31 105,47 zł. z czego dofinansowanie stanowi 100%.

 

   

 

 

 | STRONA GŁÓWNA  |  do góry  |