Granty PPGR
15.12.2022

Zakończyliśmy wydawanie sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR". Do dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w Gminie Jordanów Śląski trafiło: 62 laptopy, 10 komputerów stacjonarnych oraz 3 tablety.

Projekt został sfinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

powrót