Druki do pobrania

 


PODATKI W 2020 r.


 

 1. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
 2. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
 3. WNIOSEK
 4. o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jordanów Śląski.
 5. WNIOSEK
 6. O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*
 7. WNIOSEK o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
 8. WNIOSEK 
 9. o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu ....................................... /informacja o przeznaczeniu działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego/
 10. Wniosek o wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 11. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu o przeznaczeniu działki w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jordanów Śląski
 12. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki
 13. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jordanów Śląski
 14. ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA
 15. Zgoda właściciela/współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzewa/krzewu
 16. ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

Bezpłatna zbiórka azbestu w roku 2021!

 1. Wniosek o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Jordanów Śląski
 2. FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 4. Oświadczenie o nie podleganiu Pomocy Publicznej