PSZOK

 

ZALECENIA DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PSZOK

SZANOWNI PAŃSTWO,

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW Z DNIA 31 MARCA 2020 R. W SPRAWIE USTANOWIENIA OKREŚLONYCH OGRANICZEŃ, NAKAZÓW I ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII (DZ.U. 2020 POZ.566) WPROWADZONO OBOWIĄZEK POSIADANIA RĘKAWICZEK PRZEZ OSOBY UDAJĄCE SIĘ DO SKLEPÓW. PODOBNIE NALEŻY POTRAKTOWAĆ ODWIEDZINY W PSZOK. Z TEGO POWODU IDENTYCZNE WYMAGANIA WPROWADZAMY DLA OSÓB PRZYBYWAJĄCYCH DO PSZOK.

OSOBY BEZ RĘKAWICZEK NIE BĘDĄ WPUSZCZANE NA PSZOK.

ZALECA SIĘ TEŻ BY OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA PSZOK MIAŁY ZAŁOŻONE MASECZKI LUB MIAŁY ZASŁONIĘTE JEDNOCZEŚNIE USTA I NOS.

OCZYWIŚCIE BĘDZIEMY UPOMINAĆ OSOBY, KTÓRE NIE ZACHOWUJĄ ODLEGŁOŚCI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ.
NA TERENIE PSZOK MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE JEDNA OSOBA.

WSZYSTKIE POLECENIA PRACOWNIKÓW OBSŁUGUJĄCYCH PSZOK MUSZĄ BYĆ BEZWZGLĘDNIE RESPEKTOWANE.
PRACOWNICY PSZOK MAJĄ PRAWO ZROBIĆ KRÓTKA PRZERWĘ W OBSŁUDZE, PRZEZNACZONĄ NA OSOBISTĄ DEZYNFEKCJĘ PO KAŻDEJ OSOBIE, OD KTÓREJ ODEBRANO ODPADY.

APELUJEMY O PRZEMYŚLENIE KONIECZNOŚCI KORZYSTANIA Z PSZOK W CZASIE EPIDEMII I ZACHĘCAMY DO DOSTARCZENIA ODPADÓW W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE. DZIĘKUJEMY ZA WYROZUMIAŁOŚĆ

 


PLIK DO POBRANIA:

  • UCHWAŁA Nr XXII/128/2020
    Rady Gminy Jordanów Śląski
    z dnia 16 grudnia 2020 r.
    w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów