Aktualności

 


Co zrobić z choinką i innymi ozdobami świątecznymi po świętach?
To proste! Przede wszystkim choinkę należy rozebrać ze wszystkich ozdób:

  • Choinki żywe – cięte lub te w doniczkach, zostawmy przy workach na bioodpady zostaną zabrane z innymi odpadami biodegradowalnymi najbliższa zbiórka 27.01.2021 r. Jeśli jednak drzewko jest w dobrej formie (m.in. nie osypują się igły, było podlewane i ma zachowaną bryłę korzeniową) warto podarować mu drugie życie posadzić we własnym ogródku lub na działce.

  • Zniszczone choinki plastikowe powinniśmy przywieźć na PSZOK lub poczekać na zbiórkę  odpadów wielkogabarytowych która w naszej gminie będzie w dniach 17, 18 marca 2021 r. Jeśli sztuczne drzewko jest niewielkich rozmiarów można wrzucić je również do pojemnika na odpady zmieszane. Nie należy go jednak wyrzucać do pojemników na tworzywa sztuczne.

  • Wypalone światełka powinniśmy przywieźć na PSZOK  wyrzucić do pojemników na elektroodpady.

  • Plastikowe bądź szklane bombki, łańcuchy, ozdoby, stojaki – należy wyrzucić  do odpadów zmieszanych. Tworzywa, z których zostały zrobione ozdoby świąteczne nie nadają się do ponownego przetworzenia.UWAGA! OBOWIĄZEK SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 01.01.2020 R.

Szanowni Państwo,

w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz podjętą przez Radę Gminy Jordanów Śląski uchwałą nr XII/72/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty informujemy, że z dniem 01.01.2020 r. właściciele nieruchomości, którzy dotychczas deklarowali NIESELEKTYWNY sposób zbierania odpadów komunalnych będą zobowiązani do zmiany deklaracji i selektywnej zbiórki odpadów.

Zobowiązani do złożenia nowych deklaracji są również WSZYSCY właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (sklepy, placówki edukacyjne, punkty gastronomiczne, biura itp.) wraz z oświadczeniem o przystąpieniu do gminnego systemu.

Prosimy o niezwłoczną zmianę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. Wzory deklaracji dostępne są na stronie https://www.jordanowslaski.pl/strony2/dm_go_deklaracja.htm oraz w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski, pok. Nr 4.


Informacje wynikające z obowiązku udostępnienia informacji na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczące gospodarki odpadami w Gminie Jordanów Śląski

PLIK DO POBRANIA:


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jordanów Śląski w roku 2018
26.04.2019  

PLIK DO POBRANIA: