Aktualności


Co zrobić z choinką i innymi ozdobami świątecznymi po świętach?
To proste! Przede wszystkim choinkę należy rozebrać ze wszystkich ozdób:

  • Choinki żywe – cięte lub te w doniczkach, zostawmy przy workach na bioodpady zostaną zabrane z innymi odpadami biodegradowalnymi najbliższa zbiórka 19.01.2022 r. Jeśli jednak drzewko jest w dobrej formie (m.in. nie osypują się igły, było podlewane i ma zachowaną bryłę korzeniową) warto podarować mu drugie życie posadzić we własnym ogródku lub na działce.
  • Zniszczone choinki plastikowe powinniśmy przywieźć na PSZOK lub poczekać na zbiórkę  odpadów wielkogabarytowych która w naszej gminie będzie w dniach 8, 9 marca 2022 r. Jeśli sztuczne drzewko jest niewielkich rozmiarów można wrzucić je również do pojemnika na odpady zmieszane. Nie należy go jednak wyrzucać do pojemników na tworzywa sztuczne.
  • Wypalone światełka powinniśmy przywieźć na PSZOK , wyrzucić do pojemników na elektroodpady.

Plastikowe bądź szklane bombki, łańcuchy, ozdoby, stojaki – należy wyrzucić  do odpadów zmieszanych. Tworzywa, z których zostały zrobione ozdoby świąteczne nie nadają się do ponownego przetworzenia.

 UWAGA! OBOWIĄZEK SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 01.01.2020 R.

Szanowni Państwo,

w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz podjętą przez Radę Gminy Jordanów Śląski uchwałą nr XII/72/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty informujemy, że z dniem 01.01.2020 r. właściciele nieruchomości, którzy dotychczas deklarowali NIESELEKTYWNY sposób zbierania odpadów komunalnych będą zobowiązani do zmiany deklaracji i selektywnej zbiórki odpadów.

Zobowiązani do złożenia nowych deklaracji są również WSZYSCY właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (sklepy, placówki edukacyjne, punkty gastronomiczne, biura itp.) wraz z oświadczeniem o przystąpieniu do gminnego systemu.

Prosimy o niezwłoczną zmianę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. Wzory deklaracji dostępne są na stronie https://www.jordanowslaski.pl/strony2/dm_go_deklaracja.htm oraz w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski, pok. Nr 4.


Informacje wynikające z obowiązku udostępnienia informacji na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczące gospodarki odpadami w Gminie Jordanów Śląski

PLIK DO POBRANIA:


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jordanów Śląski w roku 2018
26.04.2019  

PLIK DO POBRANIA: