Zdjęcie aktualności
Aktywne Wakacje cz. I
20.07.2022
Od 4 do 7 lipca dzieci i młodzież z naszej gminy miały możliwość wzięcia udziału w wycieczkach i warsztatach twórczych, które zostały zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej a sfinansowane ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.  
czytaj więcej
,,Przygoda dla Seniora”
15.07.2022
28 czerwca 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim realizował projekt socjalny pt. „Przygoda dla Seniora”. Autorem projektu była Pani Wiesława Król – pracownik socjalny GOPS. Projekt ten adresowany był dla seniorów po 60 - tym roku życia, mieszkańców naszej gminy, a miejscem realizacji było magiczne Arboretum w Wojsławicach.
czytaj więcej
Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2022-2030
14.07.2022
Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.), uchwała nr XXXIV/194/2022 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 15 czerwca 2022 r.w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Jordanów Śląski w przedmiocie projektu „Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2022-2030”.oraz uchwałą nr XXV/141/2021 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2021 – 2030 zapraszam sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Jordanów Śląski oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2022-2030.
czytaj więcej
Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Jordanów Śląski
01.07.2022
Nieefektywne spalanie paliw w domowych piecach prowadzi do emisji szkodliwych pyłów i gazów (tzw. niska emisja). Główną przyczyną jest spalanie paliw takich jak węgiel niskiej jakości, drewno lub nielegalnie spalane odpady.
czytaj więcej
DZIEŃ DZIECKA
21.06.2022
12 czerwca na boisku w Jordanowie Śląskim odbył się Piknik z okazji Dnia Dziecka. Słoneczna pogoda oraz przygotowane atrakcje wywołały uśmiech na twarzach dzieci. Tego dnia nie zabrakło dmuchanych zamków, zabaw z animatorem. 
czytaj więcej

       

WARTO WIEDZIEĆ