Bezpieczeństwo

 

Policja


DZIELNICOWI GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI:

Rejon patrolowania obejmujący swym zasięgiem miejscowości:

 • Biskupice
 • Dankowice
 • Jordanów Śląski
 • Popowice
 • Janówek
 • Jezierzyce Wielkie
 • Karolin
 • Mleczna
 • Piotrówek
 • Pożarzyce
 • Tomice
 • Winna Góra
 • Glinica

Komisariat Policji w Sobótce
ul. Ogrodowa 8/10
55 - 050 Sobótka

Kontakt:
telefoniczny: (71) 31 62 817
osobisty w budynku Posterunku Policji w Sobótce

Komendant Komisariatu Policji
mł. inp. Piotr Krzysztoń

 

Straż Pożarna


OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JORDANOWIE ŚLĄSKIM
ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski

Siły strzegące bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego oparte są na jednostkach ochotniczych straży pożarnych:
 

OSP Jordanów Śląski funkcjonuje w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym  
Remiza przy ul. Wrocławskiej 55,
tel. 696412396
Naczelnik - Prezes Leszek Dąbek
tel. domowy 696 412 396
www: http://www.ospjordanowslaski.prv.pl  

Na wyposażeniu jednostki znajdują się 2 samochody: JELCZ GCBA pożarniczy, MAGIRUS - ratownictwo drogowe
zestaw do ratownictwa drogowego, agregat prądotwórczy, agregat oświetleniowy, motopompy szlamowe, piła spalinowa

 

Gminny Zespół Reagowania


Zagrożenia nadzwyczajne

Zarządzeniem Wójta Gminy Jordanów Śląski nr 1/2004 z dnia 16.01.2004 utworzony został Gminny Zespół Reagowania.

Siedziba Zespołu znajduje się w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55
telefon (71) 39 11 580, faks (71) 39 11 590

Zadania Zespołu:

 • zapobieganie powstawaniu klęsk żywiołowych i sytuacji kryzysowych,
 • koordynowanie i prowadzenie akcji ratowniczych,
 • usuwanie skutków zdarzeń

Struktura organizacyjna i skład osobowy Zespołu:

Szef Zespołu Paweł Filipczak – Wójt Gminy
Zastępca Szefa Zespołu Zbigniew Fabisch - Inspektor ds. gospodarki gruntami

Grupy robocze Zespołu o charakterze stałym:

Grupa planowania cywilnego

 • Mariusz Kwiatkowski-  Inspektor ds. obrony cywilnej
 • Wiesława Król – Pracownik socjalny GOPS
 • Zofia Zając – Skarbnik Gminy

Grupa monitorowania, prognoz i analiz

 •    Marcin Tylecki – Inspektor ds. budownictwa

Grupy robocze o charakterze stałym tworzą Gminne Centrum Reagowania

Grupy robocze Zespołu o charakterze czasowym

Grupa operacji i organizacji działań

 • mł. inp. Piotr Krzysztoń – Komendant Policji w Sóbótce
 • mł. bryg. Paweł Błażejczyk – Kierownik Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kątach Wrocławskich
 • Marek Dąbek – Komendant OSP Jordanów Śląski

Grupa zabezpieczenia logistycznego

 • Stanisław Morawski – Konserwator Stacji Uzdatniania Wody
 • Elżbieta Zagórska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego   

Grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalnej

 • Małgorzata Kajderowicz-Kowalik – kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jordanowie Śląskim
 • Agnieszka Krupińska– Kierownik GOPS