Uchwały

 • UCHWAŁA Nr XXX/165/2021
  Rady Gminy Jordanów Śląski
  z dnia 15 grudnia 2021 r.
  w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • UCHWAŁA Nr XXIX/159/2021
  Rady Gminy Jordanów Śląski
  z dnia 23 listopada 2021 r.
  zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 • UCHWAŁA Nr XXII/128/2020
  Rady Gminy Jordanów Śląski
  z dnia 16 grudnia 2020 r.
  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
   
 • UCHWAŁA Nr XXII/125/2020
  Rady Gminy Jordanów Śląski
  z dnia 16 grudnia 2020 r.
  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
   
 • UCHWAŁA NR XII/72/2019
  Rady Gminy Jordanów Śląski
  z dnia 27 listopada 2019 roku
  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
   
 • UCHWAŁA NR XXXI/159/2018
  Rady Gminy Jordanów Śląski
  z dnia 15 lutego 2018 roku
  w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   
 • UCHWAŁA NR XXIX/146/2017
  Rady Gminy Jordanów Śląski
  z dnia 29 listopada 2017 roku
  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty