Rolnictwo i hodowla

 

ROLNICTWO


"Janówek" Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe
Janówek 24
tel. 71 316 11 84, fax 71 316 11 84
Rodzaj działalności: produkcja roślinna, skup zbóż

"Farmco" Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe
Wilczkowice 36
tel. 71 316 11 31, fax 71 316 11 31
Rodzaj działalności: produkcja zwierzęca i roślinna

,,Karolin" sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe
"Karolin" Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowo-Usługowe
Tel. 71 316 11 72, fax 71 316 11 72

 

HODOWLA


Andrzej Dobroliński
Glinica 18, 55-065 Jordanów Śląski
Tel.: 71 316 13 25
Rodzaj działalności:
Sprzedaż strusi i produktów strusich (jaj, wydmuszek, piór, mięsa, skóry)