Otrzymane dofinansowanie do utylizacji azbestu na rok 2021.
18.08.2021

Wójt Gminy Jordanów Śląski informuje, że wniosek o dofinansowanie zadania pn. „ Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Jordanów Śląski ” złożony przez Gminę Jordanów Śląski w ramach konkursu prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  we Wrocławiu uzyskał dofinansowanie w wysokości 14 724 zł. uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 271/2021 poz.81 z dnia 21.07.2021 r.

Prace ruszą od września 2021 r. po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty na rynku.

powrót