AKTUALNOŚCI

 

A A A

Absolutorium dla Wójta Gminy Jordanów Śląski


10.08.2020  

   

Podczas ostatniej środowej sesji w dniu 5 sierpnia 2020r. Wójt Gminy Jordanów Śląski Pan Paweł Filipczak otrzymał od Radnych Gminy wotum zaufania.

 

Dwoma najważniejszymi punktami XIX sesji było podjęcie uchwały nr XIX/103/2020 w sprawie udzielenia wójtowi gminy Jordanów Śląski wotum zaufania oraz rozpatrzenie projektu uchwały nr XIX/104/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Po przedstawieniu raportu o stanie gminy za rok 2019 przez Pana Wójta odbyła się krótka debata, podczas której mieszkańcy gminy zabrali głos. Następnie Rada przystąpiła do głosowania w wyniku którego zdecydowaną większością głosów (jedna osoba wstrzymała się) udzielono Panu Wójtowi wotum zaufania. Po głosowaniu Wójt otrzymał od obecnych na sesji gromkie brawa.

Radni przegłosowali także uchwałę z wykonania budżetu za 2019 rok, które poprzedziło przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania finansowego za 2019r. Sprawozdania otrzymały pozytywną ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 | STRONA GŁÓWNA  |  do góry  |